Selamat Datang Kawan-kawan di Blognya Aris Wahyu Nugroho
Saat ini aku Kuliah Jurusan Informatika di Batam..!! bagi kalian yang mau berkenalan bisa Add Facebook saya..Jangan Lupa yaa klik Like nya,, biar tambah semangat

Nasab, nama-nama Rasulullah saw. Dan jarak kelahiran antar nabi

Rabu, 27 Februari 2013 | komentar (1)


NASAB NABI MUHAMMAD SAW.
Beliau adalah Abu al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin bin Mudhar bin Nizar bin Maad bin Adnan bin Udad bin al-Muqawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya’rub bin Yasyjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah As. bin Tarih (ada yang mengatakan Azar; tetapi yang rajah Azar adalah paman) bin Nahur bin Saru’ bin Ra’u bin Falikh bin Aybir bin Syalikh bin bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh As. bin Lamk bin Mutusyalkh bin Akhnukh yaitu Nabi Idris As. (keturunan Nabi Adam yang pertama menjadi nabi dan yang menulis dengan pena) bin Yarda bin Mahlil bin Qinan bin Yanish bin Syits bin Adam As.
Nasab ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishak bin Yasar al-Madani di salah satu riwayatnya.

NAMA-NAMA RASULULLAH SAW.
Jubair bin Mut’im berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah al-Mahi yang dengan sebabku Allah Swt. menghapus kekufuran, saya adalah al-Hasyir yang mengumpulkan manusia, saya adalah al-‘Aqib yang tidak ada nabi lagi setelahku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Musa Abdullah bin Qais berkata: “Rasulullah Saw. memberikan dirinya beberapa nama diantaranya ada yang kami hafal. Beliau mengatakan: “Saya Muhammad, saya Ahmad, saya al-Muqaffi, saya Nabi taubat dan Nabi rahmat.” Dalam riwayat lain: “dan Nabi peperangan.” (HR. Muslim).
Jabir bin Abdillah berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Saya Ahmad, saya Muhammad, saya al-Hasyir (yang mengumpulkan), saya al-Mahi (yang dengan sebabku Allah Swt. menghapus kekufuran), dan pada hari kiamat nanti panji kemuliaan berada di tanganku. Aku pemimpin para rasul dan pemilik syafa’at mereka.”

Allah Swt. memberikan nama kepadanya di dalam al-Quran dengan nama Basyir (pembawa kabar baik), Nadzir (pembawa berita buruk), Rauf (lemah lembut), Rahim (penyayang), dan Rahmatan lil ‘alamin (pembawa rahmat buat alam semesta).
Lebih lengkapnya jumlah nama-nama Rasulullah adalah sebanyak 201 nama. Selengkapnya lihatlah dalam kitab Dalail al-Khairat karya asy-Syeikh Sulaiman al-Jazuli.


JARAK KELAHIRAN PARA NABI

Rasulullah Saw. lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan tanggal 20 April tahun 571 M.
Jarak antara kelahiran para Nabi atau para Rasul adalah:
1.    Nabi Muhammad Saw. dengan Nabi Isa As. adalah 571 tahun
2.    Nabi Isa As. dengan wafatnya Nabi Musa As. adalah 1716 tahun
3.    Nabi Musa As. dengan Nabi Ibrahim  As. adalah 545 tahun
4.    Nabi Ibrahim As. dengan air bah masa Nabi Nuh As. adalah 1.080 tahun
5.    Air bah Nabi Nuh As. dengan Nabi Adam As. adalah 2.242 tahun.
6.    Jarak Rasulullah Saw. dengan Nabi Adam As. adalah 6.155 tahun

Perhitungan tersebut adalah berdasarkan riwayat yang masyhur dari para sejarawan. Semoga bermanfaat Aamiin.


src   ariswahyu37

4 Malaikat Yang Mendatangi mu Ketika SAKIT

Selasa, 26 Februari 2013 | komentar


Tak perlu Anda bersedih dalam sakit karena itu adalah ujian dalam ibadah Anda. Salah satu bukti kasih sayang-NYA adalah, Tuhan mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Berikut adalah penjelasannya :

“Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya.”

Ujaran Rasulullah SAW tsb diriwayatkan oleh Abu Imamah al Bahili.
Dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda :

"Apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah
mengutus 4 malaikat untuk datang padanya."

Allah memerintahkan :


1. Malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah.

2. Malaikat kedua untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya

3. Malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga berubahlah wajah si sakit menjadi pucat pasi.

4. Malaikat keempat untuk mengambil semua dosanya , maka berubahlah si sakit menjadi suci dari dosa.

Tatkala Allah akan menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat 1, 2 dan 3 untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba.

Namun untuk malaikat ke 4, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa2nya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata : "Ya Allah mengapa dosa2 ini tidak Engkau kembalikan?”

Allah menjawab : “Tidak baik bagi kemuliaan-Ku jika Aku mengembalikan dosa2nya setelah Aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa2 tersebut ke dalam laut.”

Dengan ini, maka kelak si sakit itu berangkat ke alam akhirat dan keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Sakit panas dalam sehari semalam, dapat menghilangkan dosa selama setahun.”

Ma syaa Allah, Laa Haula wala Quwwata Illaa Billaah...

Akibat dari Pemilik Nama "Muhammad"

| komentar


Nama Muhammad memang sangat fenomenal dan telah menjadi buah bibir semenjak zaman nabi Adam As masih bersemayam di surga, secara tidak sengaja Adam As melihat nama ini di dinding-dinding surga yang selalu disandingkan dengan asma Allah Swt.
Walhasil Adam menjadi penasaran dengan nama ini dan memberanikan diri untuk menanyakan langsung rahasia dibalik penulisan nama Muhammad?


Allah Swt menjawab : dia adalah kekasihku “Habibullah” , Muhammad adalah salah satu dari keturunanmu yang akan diutus sebagai nabi terakhir, walaupun di utus sebagai nabi terakhir, Muhammad adalah Pioner dari para utusanku di akherat kelak. Dan saya menciptakan alam semesta seisinya ini semata-mata hanya untuk dia.

Dalam masalah aqidah, Keislaman seseorang tidak akan sah dan tidak di sebut sebagai muslim sebelum nama Muhammad di sebutkan setelah nama Allah swt , demi melengkapi penyaksian (syahadat) akan Allah swt dan Nabi Muhammad saw.

Para salaf soleh (ulama-lama soleh zaman dulu) sangat menganjurkan untuk memberikan nama anak-anak kita dengan nama Muhammad atau Ahmad, mereka berkeyakinan bahwa sebuah keluarga akan lebih barokah dan tentram jika salah satu anaknya dinamakan dengan nama sang Nabi ini.

Sebagian guru agama atau kiyai yang mengerti rahasia dari nama ini sangat sungkan dan enggan memberikan hukuman atau memukul murid-muridnya yang kebetulan bernama Muhammad atau Ahmad. Walaupun dia memang bersalah dan layak di hukum. Hal ini demi adab dan menjaga diri dari menciderai keagungan nabi Muhammad saw.

Bahkan menurut satu keterangan ( hadits dhaif), para malaikat yang menjaga neraka dan menyiksa orang-orang yang berdosa disana akan memberikan dispensasi khusus kepada para muslimin yang sempat mampir di neraka dan memiliki nama ini, sehingga tidak menerima hukuman yang sama dengan para penghuni neraka lain sebelum akhirnya dimasukkan ke sorga.

Akhirnya, berhati-hatilah dan bersikaplah bijak sebisa mungkin dengan orang-orang yang bernama Muhammad, bukan karena kita takut, enggan atau apapun, akan tetapi demi menjaga martabat sang Nabi dan kemuliaannya maka I.Allah penghormatan kita pada orang-orang yang kebetulan memiliki nama tersebut akan di balas oleh Allah swt dan kekasihnya Muhammad Saw.src   ariswahyu37_punya-magna

Pertanyaan Imam Ghazali

| komentar


Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau bertanya :

Soalan pertama
Imam Ghazali : Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?
Murid 1 : Orang tua
Murid 2 : Guru
Murid 3 : Teman
Murid 4 : Kaum kerabat

Imam Ghazali : Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah MATI ( Surah Ali-Imran:185) . Sebab itu janji Allah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati.

Soalan kedua
Imam Ghazali : Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini ?
Murid 1 : Negeri Cina
Murid 2 : Bulan
Murid 3 : Matahari
Murid 4 : Bintang-bintang
Iman Ghazali : Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita tidakakan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hariini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.
Soalan ketiga
Iman Ghazali : Apa yang paling besar didunia ini ?
Murid 1 : Gunung
Murid 2 : Matahari
Murid 3 : Bumi
Imam Ghazali : Semua jawaban itu benar, tapi yang besar sekaliadalah HAWA NAFSU (Surah Al A’raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka.

Soalan keempat
Imam Ghazali : Apa yang paling berat didunia ?
Murid 1 : Baja
Murid 2 : Besi
Murid 3 : Gajah
Imam Ghazali : Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH (Surah Al-Azab : 72 ). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah(pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah.

Soalan kelima
Imam Ghazali : Apa yang paling ringan di dunia ini ?
Murid 1 : Kapas
Murid 2 : Angin
Murid 3 : Debu
Murid 4 : Daun-daun
Imam Ghazali : Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT. Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat.

Soalan keenam
Imam Ghazali : Apa yang paling tajam sekali didunia ini ?Murid- Murid dengan serentak menjawab : Pedang

Imam Ghazali : Itu benar, tapi yang paling tajam sekali diduniaini adalah LIDAH MANUSIA. Kerana melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati


src   ariswahyu37_punya-magna

Resiko Bila Makan Ikan?

Senin, 25 Februari 2013 | komentar


Perlu kamu ketahui, bahwa mengkonsumsi ikan dapat menyebabkan beberapa dampak yang berpengaruh pada perilaku anda. Yah, saya memang salah satu orang yang jarang makan ikan, Efeknya itu terjadi pada otak kanan saya.

Namun saya meminta anda jangan membaca artikel ini dengan otak kiri. Sekali lagi jangan membaca artikel ini menggunakan Logika. Tapi bacalah artikel ini dengan Otak kanan agar anda paham apa maksud penyampainnya.

Nah,, kalau kamu mau tau apa maksud pernyataan tersebut, Silahkan Di simak baik-baik,,,

·       Menjadi orang yang penyabar
Hati-hati. Mengkonsumsi ikan ternyata bisa membuat orang menjadi sabar. Karena saat memakan dagingnya, butuh kesabaran extra untuk menyisihkan duri-duri ikan tersebut. Yah, saya juga telah terkena dampaknya. Karena sering memakan ikan yang banyak durinya, kesabaran saya jadi semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga saya telah mendapatkan predikat orang paling Tersabar dari sang kekasih. Tidak percaya? Silahkan tanya langsung pada orangnya.

·       Menjadi orang kreatif dan tidak cepat lupa
Jangan pernah sekali-kali makan ikan kalau anda tak ingin menjadi orang yang kreatif. Lah, apa hubungannya dengan kreatif? Kalau anda mau tahu, ikan mengandung zat berbahaya yang bernama Omega 3 yang dapat membuat otak anda makin kreatif. Selain itu Omega 3 juga bisa meningkatkan daya ingat anda, itu karena Omega 3 membantu perkembangan membran sel pada sistem neurologis dari otak kita dan jalur sinyal. Yah, saya adalah korban dari zat Omega 3 itu. Sehingga efeknya saya bisa membuat tulisan yang kreatif ini.

·       Kenyang namun tetap langsing
Jika anda sedang melakukan program menggemukan badan, ikan merupakan mimpi buruk untuk anda. Karena mengkonsumsi ikan tidak akan meyebabkan Obesitas (Kegemukan). Mungkin ini saran bagus untuk anda yang sedang melakukan diet.


src   ariswahyu37_punya-magna

Tanda Besar Kiamat

| komentar


Allah berfirman dalam Al-Quran bermaksud;

    ...Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah disisi Allah tetapi kebanyakkan manusia tidak tahu? (Al Araaf:187)

Dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, beliau menceritakan bahawa Nabi pernah berkata;

    Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Beliau menyebutkan ; Asap, Dajal, haiwan melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yakjuj dan Makjuj, tiga gerhana matahari iaitu gerhana timur, gerhana di barat dan gerhana di jazirah Arab dan akhir dari semua itu adalah api yang keluar dari Yaman yang menghalau manusia ke Padang Mahsyar.? (Hadis Muslim) 
Saat Matahari Terbit Dari Barat

Berimannya semua manusia dari kekafiran dan segera mengucapkan dua kalimah syahadat, namun sudah tidak bererti lagi..
Satu peristwa yang telah diisyaratkan Rasulullah SAW sejak dahulu, yakni akan tiba masa dimana matahari akan terbit dari arah sebelah barat. Dan tanda-tanda inilah yang akan menjelaskan kepada manusia bahawa KIAMAT SUDAH DI AMBANG PINTU!
Namun, sebelum terbitnya matahari dari barat, ia akan didahului oleh waktu malam yang sangat panjang, hingga disebutkan bahawa seorang muslim telah mengerjakan solat malam hingga letih dan telah tidur hingga puas, namun subuh belum juga menjelang. Jika ini telah dirasakan, petanda bahwa esok pagi matahari akan terbit dari barat. Peristiwa ini hanya terjadi satu hari, keesokannya matahari akan terbit sebagaimana biasanya. (Fathul Bari, Kitabur Riqaq juz II)

"Kiamat takkan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila manusia telah melihatnya (terbit dari barat), maka berimanlah seluruh penduduk bumi. Tetapi pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya, yang sebelumnya tidak beriman." (Bukhari-Dari Abu Hurairah RA)

Dan peristiwa ini menjadi rantai urutan-urutan waktu: Setelah matahari terbit dari barat, juga munculnya binatang melata yang dapat berbicara, dan keluarnya asap yang memenuhi seluruh bumi.

Asap ini akan menyebabkan seorang mukmin seperti demam, sedang kepada orang kafir akan menyebabkan seperti melepuh dan keluar asap dari telinganya. ( Tafsir Ath Thabari : 25/114 ).

Asap ini muncul sebagai peringatan awal bagi orang-orang kafir. Ia akan berjalan selama 40 hari dan meliputi seluruh manusia. Setelah kemunculan asap ini, akan datang angin yang lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda,

"Tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang lembut dan menerpa lewat ketiak mereka, kemudian mengambil ruh tiap-tiap orang mukmin dan muslim, dan tinggallah manusia-manusia jahat yang keadaannya kacau bilau seperti himar, maka pada zaman mereka itulah kiamat terjadi. (HR.Muslim ).
"Sesungguhnya petanda yang pertama-tama muncul (menjelang kiamat) ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata yang menemui manusia pada waktu Dhuha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu, yang lainnya pun segera terjadi."(HR. Muslim)

Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Ad- Dukhan (10-12):

"Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman".

"Maka tatkala mereka melihat adzab kami, mereka berkata, 'Kami beriman hanya kepada Allah semata, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah.' maka iman mereka tiada berguna bagi mereka, tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir." (QS. Ghafir: 84-85)

" Mereka tidak menunggu selain datangya hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya." (QS. Az-Zukhruf: 66)


src   ariswahyu37_punya-magna


Binatang-Binatang Yang Berjasa Bagi Para Nabi

Kamis, 21 Februari 2013 | komentar


Untanya Nabi Saleh
Mereka menambah lagi, “Cuba kamu keluarkan seekor unta dari batu besar itu,” kata mereka sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar sambil tersenyum sinis. Mereka juga telah menerangkan sifat-sifat unta yang dikehendaki.

Kaum Tsamud cukup yakin bahawa Nabi Saleh tidak mampu memenuhi permintaan mereka itu. Sebaliknya Nabi Saleh menjawab dengan tenang.

“Baiklah, sekiranya aku dapat memenuhi permintaan kamu itu, adakah kamu akan beriman kepada Allah dan menerima ajaranku? Adakah kamu akan mengaku bahawa aku adalah utusan Allah?”

“Baiklah, kami akan beriman kepada Allah dan akan menerima segala ajaran kamu,” jawab mereka.

Setelah satu persetujuan dimeterai, maka Nabi Saleh telah menunaikan solat. Baginda memohon kepada Allah agar mengkabulkan permintaannya seperti yang dituntut oleh kaum Tsamud. Baginda juga berdoa semoga kaum itu akan kembali ke jalan yang benar selepas melihat bukti tersebut.

Allah Maha Berkuasa. Dengan sekelip mata sahaja Allah telah mengkabulkan doa Nabi Saleh. Batu besar tadi telah merekah dan terbelah. Lalu keluarlah seekor unta betina yang besar. Unta itu mempunyai semua sifat yang disebutkan oleh kaum Tsamud.

Maka, tercenganglah semua kaum Tsamud yang melihat kejadian itu. Sebahagian daripada mereka mula mengakui kenabian Nabi Saleh. Salah seorang daripada mereka ialah seorang pemimpin kaum Tsamud yang bernama Junda bin Amru. Akan tetapi, sebahagian yang lain masih enggan beriman. Mereka tetap degil dan sombong.
Anak Sapinya Nabi Ibrahim
kalo yang ini saya gak dapet kisahnya towers,

cuma pas saya cari dapet potongan surah adz-dzariyat

“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaama". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan." (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).” (QS. Adz Dzariyat: 24-30)
Kambing Gibasnya Nabi Ismail
Nabi Ibrahim yang dikatakan memiliki kekuatan 40 kali manusia biasa, dengan pisau yang tajam, maka menyembelih anaknya (Ismail) dan Allah melihat kepatuhan Ibrahim, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menggantikan posisi Ismail dengan kambing gibasy yang gemuk, dengan sekejab saja, ternyata yang putus kepalanya adalah kepala kambing gibasy itu dan Ismailpun diselamatkan oleh Malaikat Jibril atas perintah Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wa Lillaahi Hamd. Dari peristiwa itu telah menjadi syari’at ummat Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam untuk melaksanakan ibadah qurban...
Sapinya Nabi Musa
..Tatkala Nabi Musa menyampaikan cara yg diwahyukan oleh Allah itu kpd kaumnya ia ditertawakan dan diejek krn akal mereka tidak dapat menerima bhw hal yg sedemikian itu boleh terjadi. Mereka lupa bhw Allah telah berkali-kali menunjukkan kekuasaan-Nya melalui mukjizat yg diberikan kpd Musa yg kadang kala bahkan lebih hebat dan lebih sukar utk diterima oleh akal manusia berbanding mukjizat yg mereka hadapi dlm peristiwa pembunuhan pewaris itu.

Berkata mereka kpd Musa secara mengejek: "Apakah dgn cara yg engkau usulkan itu, engkau bermaksud hendak menjadikan kami bahan ejekan dan tertawaan org? Akan tetapi kalau memang cara yg engkau usulkan itu adalah wahyu, maka cubalah tanya kpd Tuhanmu, sapi betina atau jantankah yg harus kami sembelih? Dan apakah sifat-sifatnya serta warna kulitnya agar kami tidak dapat salah memilih sapi yg harus kami sembelih?"

Musa menjawab: "Menurut petunjuk Allah, yg harus disembelih itu ialah sapi betina berwarna kuning tua, belum pernah dipakai utk membajak tanah atau mengairi tanaman tidak cacat dan tidak pula ada belangnya."

Kemudian dikirimkanlah org ke pelosok desa dan kampung-kampung mencari sapi yg dimaksudkan itu yg akhirnya diketemukannya pd seorg anak yatim piatu yg memiliki sapi itu sebagai satu-satunya harta peninggalan ayahnya serta menjadi satu-satunya sumber nafkah hidupnya. Ayah anak yatim itu adalah seorg fakir miskin yg soleh, ahli ibadah yg tekun yg pada saat mendekati waktu wafatnya, berdoalah kpd Allah memohon perlindungan bagi putera tunggalnya yg tidak dapat meninggalkan warisan apa-apa baginya selain seekor sapi itu. Maka berkat doa ayah yg soleh itu terjuallah sapi si anak yatim itu dgn harga yg berlipat ganda krn memenuhi syarat dan sifat-sifat yg diisyaratkan oleh Musa utk disembelih.

Setelah disembelih sapi yg dibeli dari anak yatim itu, diambillah lidahnya oleh Nabi Musa, lalu dipukulkannya pada tubuh mayat, yg seketika bangunlah ia hidup kembali dgn izin Allah, menceritakan kpd Nabi Musa dan para pengikutnya bagaimana ia telah dibunuh oleh saudara-saudara sepupunya sendiri.

Demikianlah mukjizat Allah yg kesekian kalinya diperlihatkan kpd Bani Israil yg keras kepala dan keras hati itu namun belum juga dapat menghilangkan sifat-sifat congkak dan membangkang mereka atau mengikis-habis bibit-bibit syirik dan kufur yg masih melekat pada dada dan hati mereka...
Ikan Yang Memakan Nabi Yunus
...Kemudian Nabi Yunus AS menaiki kapal yang dipenuhi penumpang dan muatan. Ketika mereka berada di tengah-tengah lautan maka kepal itu miring dan hampir tenggelam, dimana mereka harus mengambil salah satu keputusan antara mereka tetap berada di kapal semuanya dengan resiko mengalami kebinasaan; atau membuang sebagian dari mereka agar kapal itu menjadi ringan dan menyelamatkan sisanya. Akhirnya mereka memilih jalan yang terakhir setelah menemui kesepakatan di antara mereka. Kemudian mereka melakukan pengundian dan sejumlah penumpang terkena undian tersebut termasuk di dalamnya Nabi Yunus AS, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, “… kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah untuk undian.” (Ash-Shaffat: 141).

Yakni ia termasuk dari orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Kemudian mereka pun melemparkannya ke laut, serta seekor ikan besar menelannya, akan tetapi tidak sampai mematahkan tulangnya dan merobek dagingnya.

Ketika Nabi Yunus AS berada di dalam perut ikan, maka dalam keadaan gelap (dalam perut ikan) ia berseru, “Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim.” (Al-Anbiya’: 87). Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada ikan itu supaya memuntahkan Nabi Yunus AS di daerah yang tandus.

Nabi Yunus AS keluar dari perut ikan tersebut bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur (baru menetas) karena saking lemahnya. Kemudian Allah Ta’ala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya, dimana pohon itu meneduhinya, sehingga ia kuat kembali.

Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Yunus AS supaya kembali ke kaumnya, agar ia mengajari dan menyeru mereka, dan penduduk negeri itu memenuhi seruannya sebanyak seratus ribu orang atau lebih, dimana mereka beriman, sehingga Kami karuniakan kepada mereka keni’matan hidup sehingga batas waktu tertentu..
Khimarnya Nabi Uzair
..Uzair bangun dari kematian yang dijalaninya selama seratus tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekelilingnya lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahawa ia telah tertidur. Ia kembali dari kebunnya ke desa lalu tertidur di kuburan itu. Inilah peristiwa yang dialaminya. Matahari bersiap-siap untuk tenggelam sementara ia masih tertidur di waktu Dzuhur. Uzair berkata dalam dirinya: Aku tertidur cukup lama. Barangkali sejak Dzuhur sampai Maghrib. Malaikat yang diutus oleh Allah s.w.t membangunkannya dan bertanya: "Berapa lama kamu tinggal di sini?"

Malaikat bertanya kepadanya: "Berapa jam engkau tidur?" Uzair menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat yang mulia itu berkata kepadanya: "Sebenarnya kamu tinggal di sini selama seratus tahun lamanya. " Engkau tidur selama seratus tahun. Allah s.w.t mematikanmu lalu menghidupkanmu agar engkau mengetahui jawapan dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran dari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati. Uzair merasakan kehairanan yang luar biasa sehingga tumbuhlah keimanan pada dirinya terhadap kekuasaan al-Khaliq (Sang Pencipta). Malaikat berkata sambil menunjuk makanan Uzair: "Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah."

Uzair melihat buah tin itu lalu ia mendapatinya seperti semula di mana warnanya tidak berubah dan rasanya pun tidak berubah. Telah berlalu seratus tahun tetapi bagaimana mungkin makanan itu tidak berubah? Lalu Uzair melihat piring yang di situ ia memeras buah anggur dan meletakkan di dalamnya roti yang kering, dan ia mendapatinya seperti semula di mana minuman anggur itu masih layak untuk diminum dan roti pun masih tampak seperti semula, di mana kerasnya dan keringnya roti itu dapat dihilangkan ketika dicampur dengan perasan anggur. Uzair merasakan kehairanan yang luar biasa, bagaimana mungkin seratus tahun terjadi sementara perasan anggur itu tetap seperti semula dan tidak berubah. Malaikat merasa bahawa seakan-akan Uzair masih belum percaya atas apa yang dikatakannya. kerana itu, malaikat menunjuk keldainya sambil berkata: "Dan lihatlah kepada keledaimu itu (yang telah menjadi tulang- belulang)."

Uzair pun melihat ke keldainya tetapi ia tidak mendapati kecuali ia tanah dari tulang-tulang keldainya. Malaikat berkata kepadanya: "Apakah engkau ingin melihat bagaimana Allah s.w.t membangkitkan orang-orang yang mati? Lihatlah ke tanah yang di situ terletak keledaimu." Kemudian malaikat memanggil tulang-tulang keldai itu lalu atom-atom tanah itu memenuhi panggilan malaikat sehingga ia mulai berkumpul dan bergerak dari setiap arah lalu terbentuklah tulang-tulang. Malaikat memerintahkan otot-otot saraf daging untuk bersatu sehingga daging melekat pada tulang-tulang keldai. Sementara itu, Uzair memperhatikan semua proses itu. Akhirnya, terbentuklah tulang dan tumbuh di atasnya kulit dan rambut.

Alhasil, keldai itu kembali seperti semula setelah menjalani kematian. Malaikat memerintahkan agar roh keldai itu kembali kepadanya dan keldai pun bangkit dan berdiri. Ia mulai mengangkat ekornya dan bersuara. Uzair menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t tersebut terjadi di depannya. Ia melihat bagaimana mukjizat Allah s.w.t yang berupa kebangkitan orang-orang yang mati setelah mereka menjadi tulang belulang dan tanah. Setelah melihat mukjizat yang terjadi di depannya, Uzair berkata: "Saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. "

Uzair bangkit dan menunggangi keldainya menuju desanya. Allah s.w.t berkehendak untuk menjadikan Uzair sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya kepada masyarakat dan mukjizat yang hidup yang menjadi saksi atas kebenaran kebangkitan dan hari kiamat. Uzair memasuki desanya pada waktu Maghrib. Ia tidak percaya melihat perubahan yang terjadi di desanya di mana rumah-rumah dan jalan-jalan sudah berubah, begitu juga manusia dan anak-anak yang ditemuinya. Tak seorang pun di situ yang mengenalinya. sebaliknya, ia pun tidak mengenali mereka. Uzair meninggalkan desanya saat beliau berusia empat puluh tahun dan kembali kepadanya dan usianya masih empat puluh tahun. Tetapi desanya sudah menjalani waktu seratus tahun sehingga rumah-rumah telah hancur dan jalan-jalan pun telah berubah dan wajah-wajah baru menghiasi tempat itu.
Semutnya Nabi Sulaiman
.. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan) sehingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, “hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyadari.”

Maka Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Katanya,

“Ya Rabbi, limpahkan kepadaku kurnia untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku; kurniakan padaku hingga boleh mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai; dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambaMu yang soleh.”

(An-Naml: 16-19)

Menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Sulaiman as bertanya kepada seekor semut, “Wahai semut! Berapa banyak engkau perolehi rezeki dari Allah dalam waktu satu tahun?”

“Sebesar biji gandum,” jawabnya.

Kemudian, Nabi Sulaiman memberi semut sebiji gandum lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap satu tahun, Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun, didapatinya si semut hanya memakan sebahagian biji gandum itu.

“Mengapa engkau hanya memakan sebahagian dan tidak menghabiskannya?” tanya Nabi Sulaiman.

“Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah,” jawab si semut. “Dengan tawakal kepada-Nya aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku berpasrah kepadamu, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya sehingga boleh memperoleh sebiji gandum lagi atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu, aku harus tinggalkan sebahagian sebagai bekal tahun berikutnya.”...
Burung Hud-Hud Nabi Sulaiman
Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan dan memeriksa seluruh pengikut-pengikutnya baik dari kalangan manusia, jin dan binatang, termasuk burung-burung. Berdasarkan pemeriksaannya, Nabi tidak melihat burung hud-hud. Karena ketidakhadiran burung hud-hud tersebut, beliau berjanji akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau bahkan menyembelihnya. Ternyata, tidak lama kemudian, burung hud-hud datang menghadap Nabi Sulaiman. Burung hud-hud menjelaskan perihal keterlambatannya karena mencari berita tentang adanya seorang wanita yang menjadi pemimpin suatu negara dan dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Atas berita yang dibawa oleh burung hud-hud tersebut, akhirnya Nabi Sulaiman mengunjungi kerajaan Saba yang dipimpin oleh ratu Balqis yang akhirnya masuk Islam dengan dakwah Nabi Sulaiman. Kisah tersebut diabadikan dalam Qur’an Surat An-Naml ayat 22-23.

Kisah tersebut menggambarkan burung hud-hud (sebagai anak buah) yang mempunyai kecerdasan dan kecemerlangan berpikir sehingga pengembaraannya dalam mencari makanan (nafkah) tidak semata untuk tujuan duniawi melainkan untuk penyebaran agama. Burung hud-hud, di antara waktunya, memanfaatkan kesempatan mencari berita dan kabar suatu kaum karena ia berkeinginan untuk menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Melalui presentasi burung hud-hud yang gemilang serta keberanian dalam mengemukakan uzur (keterlambatan), Nabi Sulaiman dapat mengajak kaum Saba untuk mentauhidkan Allah.
Untanya Nabi Muhammad Saw
Ketika itu kami bersama Nabi besar Muhammad Saw tengah berada dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba datang seekor unta mendekati beliau, lalu untu tersebut berbicara, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan (pemilik unta tersebut) telah memanfaatkan tenagaku dari semenjak muda hinga usiaku telah tua seperti sekarang ini. Kini ia malah hendak menyembelihku. Aku berlindung kepadamu dari keinginan si fulan yang hendak menyembelihku."

Mendengar pengaduan sang unta, Rasulullah Saw memanggil sang pemilik unta dan hendak membeli unta tersebut dari pemiliknya. Orang itu malah memberikan unta tersebut kepada beliau.. Unta itu pun dibebaskan oleh Nabi kami Muhammad Saw.

Juga ketika kami tengah bersama Muhammad Saw, tiba-tiba datang seorang Arab pedalaman sambil menuntun untanya. Arab baduy tersebut meminta perlindungan karena tangannya hendak dipotong, akibat kesaksian palsu beberapa orang yang berkata bohong. Kemudian unta itu berbicara dengan Nabi kami Muhammad Saw, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini tidak bersalah. Para saksi inilah yang telah memberikan pengakuan palsu karena mereka telah dipaksa. Sebenarnya pencuriku adalah seorang Yahudi."

Anjingya Ashabul Kahfi

anjing tersebut berwarna kuning, di surga bentuknya berubah menjadi kambing gibas, ia bernama Qithmir, ada yang mengatakan bernama Tawarum dan ada yang mengatakan bernama Huban.


src   ariswahyu37

melacak IP address

| komentar


1. Melacak alamat IP suatu situs
Untuk mengetahui alamat IP suatu situs, kita dapat melakukan PING terhadap situs tersebut. Caranya: Masuk ke command Prompt dan ketikan PING WWW.SITUS-YANG-DILACAK.COM lalu tekan enter. Maka akan muncul alamat Ip situs tersebut.

2. Melacak Lokasi server (real address) suatu situs
Kita dapat melacak lokasi server suatu situs hanya dengan mengetahui alamat situsnya saja. Coba anda buka www.domainwhitepages.com Tinggal masukkan IP address situs tadi atau masukkan alamat situsnya dan anda akan mendapatkan info lengkap tentang server dari situs tersebut diantaranya adalah lokasi negara dan kota.

3. Melacak IP address lawan chatting kita
Saat kita menggunakan Yahoo messenger, sebenarnya kita bisa mengetahui alamat IP dari lawan chatting kita. Caranya:
-  Kirimkan suatu file pada lawan chat kita.
-  Lalu masuklah ke Command Prompt (MSDOS) dan ketikkan NETSTAT -N lalu tekan enter, maka alamat IP lawan chatting anda (yang telah anda kirimi file tadi) akan muncul beserta port yang digunakan untuk pengiriman file.
-  Untuk mengetahui lokasi lawan chatting anda (real address) seperti ia berada di kampus atau di warnet mana, tinggal anda chek di www.domainwhitepages.com dengan mempergunakan alamat IP yang anda dapatkan.

Mengenal Jenis-Jenis Printer

Rabu, 20 Februari 2013 | komentar


Printer adalah alat yang dapat kita gunakan untuk mencetak documen (tulisan, gambar dan tampilan lainnya) dari komputer ke media kertas atau yang sejenis. Saat ini terdapat beberapa merk printer yang beredar dipasaran seperti  Epson, Hewlett Packard (HP), Canon, Lexmark dan yang lainnya.

Dari berbagai merek dan tipe printer yang ada, secara garis besar kita dapat mengelompokkan printer menjadi 3 jenis saja, yaitu printer inkjet, printer laserjet dan printer dot matrik. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing printer tersebut, berikut sedikit ulasanya.

1.    Printer Jenis  InkJet

Printer jenis ini menggunakan tinta untuk mencetak dengan kualitas hasil cetakannya rata-rata cukup bagus tergantung merek dan tipe printer. Printer inkjet ini umumnya menggunakan tinta jenis dye yang merupakan jenis tinta dengan kelebihan hasil cetakan warna yang sempurna tetapi cepat luntur dan kurang tahan terhadap perubahan cuaca . Jenis tinta lainnya adalah tinta pigmen yang mempunyai karakteristik tidak cepat luntur, tidak cepat memudar apabila terkena matahari, waktu pengeringan tinta pada media cetak lebih cepat dibandingkan dengan tinta dye namun hasil cetakan warna tidak sebagus tinta dye. Gambar dibawah adalah printer jenis inkjet yang cukup popular
printer jenis inkjet merupakan jenis printer yang paling banyak digunakan di masyarakat hal ini kemungkinan besar disebabkan harga printer inkjet yang relative lebih murah yaitu mulai dari sekitar Rp 400.000.  Jenis Printer All In One dan Printer Inpus merupakan jenis printer inkjet yang lagi popular saat ini. Dengan printer all in one ini kita bisa mendapatkan fasilitas tambahan yaitu scanner dan fotocopy selain fasilitas printer.
Sedangkan untuk printer inpus biasanya digunakan oleh warnet atau rental komputer dengan pertimbangan printer jenis ini lebih ekonomis dari segi pemakaian tintanya sehingga biaya cetak menjadi lebih murah, terlebih lagi saat ini perusaan Epson telah mengeluarkan tipe Epson L100 dan Epson L200 yang merupakan tinta inpus dengan tinta original pertama di Indonesia.

2.    Printer Jenis Laser Jet
Printer laser adalah printer dengan bahan baku tinta berupa serbuk atau toner. Cara kerjanya yang mirip dengan mesin fotokopi  sehingga menjadikan printer ini mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan mencetak dokumen yang lebih cepat bila dibandingkan dengan jenis printer lainnya selain itu kualitas hasil cetakannya juga sangat bagus dan tinta lebih cepat kering bila dibandingkan dengan printer inkjet.
ini salah satu contoh printer laser yang pernah saya pake (cuma pake doang ya, bukan punya sendiri..) yaitu Printer HP2605dn. Dari pengalaman printer laser ini lumayan awet,,

Satu kekurangan Printer Laser adalah harganya yang reltif lebih mahal bila dibandingkan dengan printer inkjet sehingga printer Laser umumnya hanya dipakai oleh instansi atau perkantoran saja.

3.    Printer Jenis Dot Matrik
Printer Dot-Matrix adalah jenis printer yang resolusi cetaknya masih sangat rendah hal ini disebabkan karena print head printer jenis ini terdiri dari jarum-jarum yang tersusun (sekitar 9-24 pin), nantinya jarum-jarum ini akan “memukul” pita (printer ribbon) sehingga membentuk sebuah karakter pada kertas. Printer jenis dot matrik memiliki kelebihan dari segi harga pita printer yang murah, awet digunakan terbukti dari beberapa printer dot matrik yang pernah saya temui sudah berumur diatas 8 tahun dan printer jenis ini bisa digunakan untuk mencetak kertas rangkap atau continuous form.
Disamping kelebihan diatas Printer jenis dot matrik mempunyai kekurangan dalam hal kualitas cetakan yang tidak sebagus printer inkjet dan laserjet, printer jenis ini hanya cocok untuk mencetak dokumen berupa tulisan saja dan umumnya printer dot matrik hanya mempunyai satu warna, yaitu warna hitam. Ketika sedang mencetak, printer jenis ini mengeluarkan suara yang cukup keras yang ditimbulkan dari pergerakkan mekanik dan head printernya. Selain itu meskipun harga pita printernya cukup murah, harga printernya sendiri relatif mahal bila dibandingkan  dengan printer jenis inkjet.

Demikianlah sedikit ulasan tentang jenis-jenis printer yang ada dipasaran, pastinya dalam memilih printer adalah berdasarkan kebutuhan bukan hanya kualitas cetakan dan harga semata.

src   ariswahyu37_punya-magna

Indeks Korupsi Indonesia

Selasa, 19 Februari 2013 | komentar (1)


Ariswahyu37 – Perilaku korup masih merajalela di Indonesia. Buktinya, Indonesia masih berada di papan bawah peringkat indeks persepsi korupsi (IPK) dunia bahkan ASEAN, yang dirilis Transparency International (TI).

Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara di dunia. Sementara untuk kawasan regional ASEAN, Indonesia hanya berada di atas Laos di peringkat 160,Vietnam (123),dan Myanmar (172).IPK yang dibuat TII merupakan gabungan indeks persepsi korupsi dari banyak lembaga survei di dunia, dengan berbagai macam indikator yang digunakan untuk membandingkan antarnegara. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo menjelaskan, metodologi pengukuran IPK tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini TI menggunakan sumber data di antaranya dari Bertelsman Foundation Suistainable Government Indicators, Political and Economic Risk Consultancy,dan Transparancy International Bribe Payer Survey.Tahun lalu Indonesia berada di peringkat 110 dengan skor 3. ”Namun, peringkat tahun lalu tidak bisa dibandingkan dengan rangking tahun ini, karena metode yang berbeda. Jadi, tidak bisa kita bilang peringkat Indonesia turun atau naik.Tapi yang pasti Indonesia masih berada di jajaran bawah,”tutur Natalia.

Dengan metode baru, peringkat Indonesia bahkan di bawah negara Timor Leste yang berada di peringkat 113 dengan skor 33. Indonesia yang memiliki skor IPK 32, sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador,Madagaskar,dan Mesir.” Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Natalia memaparkan, kondisi saat ini masih belum mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu tampak dari belum adanya reformasi di tubuh kepolisian dan kejaksaan, masih adanya pelemahan terhadap lembaga antikorupsi, serta masih adanya kasus-kasus besar yang hingga kini belum tuntas penyidikannya. Karena itu,TII mendorong agar penyidikan dan penindakan kasus-kasus berskala besar dituntaskan.

Kemudian, peningkatan kemandirian dan kredibilitas kejaksaan dan kepolisian serta pengadilan dalam menangani kasus korupsi terus ditingkatkan.Artinya tiga lembaga tersebut, selain dilarang keras menerima suap,juga tidak boleh terintervensi dengan kekuatan politis yang ada. ”Lalu pelemahan terhadap KPK harus dihentikan,pelayanan publik dan perizinan usaha harus dipermudah,”kata Natalia.
Tahun lalu pemerintah menargetkan pada 2014, skor IPK Indonesia mencapai 5. Natalia membeberkan, pemerintah sudah seharusnya merevisi target itu karena selain metodenya berbeda, target itu dirasakan tidak realistis.Menurut Natalia,pada metode yang lama untuk meningkatkan 10 poin skor saja diperlukan waktu 10 tahun.”Untuk itu,memang pemerintah perlu merevisi target,”tandas dia.

Metode baru dalam penyusunan peringkat IPK tahun ini memungkinkan perbandingan antarwaktu dengan melakukan agregasi terhadap skor dari indeks-indeks sumber, dan bukan melakukan agregasi terhadap skor urutan dari negaranegara pada indeks sumber. Dengan metode lama, perubahan skor antar tahun sebuah negara bisa disebabkan karena perubahan yang terjadi di negara lain dan bukan karena perubahan di negara itu sendiri.

Hal ini menyebabkan skor suatu negara tidak bisa diperbandingkan antar tahun. ”Dengan metode yang baru, skor antar tahun suatu negara dapat diperbandingkan, sehingga perubahan skor tersebut bisa diinterpretasikan sebagai representasi perbaikan atau kelemahan usaha pemberantasan korupsi,”beber Natalia. Pada metode lama, rentang indeks IPK adalah 0–10 dengan perincian 0 dipersepsikan sangat korup dan 10 berarti sangat bersih.

Sementara metode baru skala skor adalah 0–100 dengan 0 diartikan sangat korup dan 10 sangat bersih. IPK tahun ini menempatkan Denmark,Finlandia,dan Selandia Baru negara dengan skor tertinggi (90). Lalu disusul Swedia (88),Singapura (87).Sedangkan yang terbawah adalah Somalia (8),Korea Utara (8),Afghanistan (8), Sudan (13), dan Myanmar (15).Di ASEAN, Singapura menjadi yang tertinggi.
Negeri Singa itu berada di peringkat 5 dengan skor 87.lihat grafis. Pelaksana Harian Deputi Polhukam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Slamet Sudarsono menjelaskan, pemerintah terus mengoptimalkan sistem integritas nasional( SIN) dalamupaya pemberantasan korupsi. SIN melibatkan legislatif,eksekutif,yudikatif, partai politik,lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

”Urgensinya saat ini adalah kurangnya independensi antar pilar dalam upaya pemberantasan korupsi, perlunya peningkatan komitmen pimpinan di setiap level dan pemberantasan korupsi terlalu mengandalkan penegak hukum,” papar Slamet. Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono mengatakan seharusnya Indonesia memiliki kemauan kuat bisa memberantas korupsi sampai ke akarnya. IPK tahun ini, kata Giri, memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam pemberantasan krisiandi sacawisastra_korupsi.


src    ariswahyu37_punya-magna

ILmuwan Nasa membenarkan Matahari akan terbit dari BARAT

Senin, 18 Februari 2013 | komentar (1)


Kebenaran ajaran Islam terus-menerus dibuktikan oleh penemuan demi penemuan ilmu pengetahuan. 1.400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam haditsnya bahwa kelak matahari akan terbit dari Barat sebagai bukti keagungan Allah SWT dan ciri-ciri kiamat sudah semakin dekat: ““Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu maka semua mereka akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah).

4 Kemampuan Manusia

| komentar


Tahukah anda bahwa manusia memiliki 4 macam kemampuan di dalam dirinya:
 • IQ (Intelectual Quotient)  adalah kemampuan anda dalam melakukan suatu hal (kemampuan)jika anda memiliki kemampun maka segala hal yang anda inginkan  akan mudah tercapai
 • EQ (Emotional Quotient) adalah kemampuan emosi manusia seperti tangisan amarah (Emotion) termasuk tata cara kita berperilaku terhadap orang lain, ini juga cukup penting mengigat kita juga memerlukan rekan dalam hal apapun
 • SQ (Spiritual Quotient) adalah titik dimana kita dapat mengoptimalkan semua kecerdasan kita, agak sulit untuk dijelaskan misalnya anda bersemangat untuk meraih sesuatu
 • AQ (Adversity Quotient) adalah pola tak sadar bagaimana orang merespons kesulitan, dan menunjukkan cara meningkatkan dan, dengan demikian, membantu individu menjadi berharga di tempat kerja.

Simbol Logo Plastic

| komentar


Apakah arti dari simbol-simbol yang kita temui pada berbagai produk plastik?
1. PETE atau PET (polyethylene terephthalate) biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Boto-botol dengan bahan #1 dan #2 direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Jangan pakai untuk air hangat apalagi panas. Buang botol yang sudah lama atau terlihat baret-baret.

2. HDPE (high density polyethylene) biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu. Sama seperti #1 PET, #2 juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian.


3. V atau PVC (polyvinyl chloride) adalah plastik yang paling sulit di daur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. PVC berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan.


4. LDPE (low density polyethylene) biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Barang-barang dengan kode #4 dapat di daur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan #4 bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan.

5. PP (polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Cari simbol ini bila membeli barang berbahan plastik.


6. PS (polystyrene) biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dll. Bahan Polystyrene bisa membocorkan bahan styrine ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan Styrine berbahaya untuk otak dan sistem syaraf. Selain tempat makanan, styrine juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi    gedung. Bahan ini harus dihindari dan banyak negara bagian di Amerika sudah melarang  pemakaiantempat makanan berbahan styrofoam termasuk negara China.7. Other (biasanya polycarbonate) bisa didapatkan di tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga. Polycarbonate bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon. Hindari bahan plastik Polycarbonate.


src   ariswahyu37_punya-magna

249 Nama Domain Negara-negara di Dunia

Minggu, 17 Februari 2013 | komentar


Silahkan di simak kawan,, Kalau kamu menemukan website dengan domain dibawah ini :
 1. .ac Ascension Island 
 2. .ad Andorra 
 3. .ae United Arab Emirates 
 4. .af Afghanistan  
 5. .ag Antigua and Barbuda  
 6. .ai Anguilla  
 7. .al Albania  
 8. .am Armenia  
 9. .an Netherlands Antilles  
 10. .ao Angola  
 11. .aq Antarctica
 12. .ar Argentina  
 13. .as American Samoa  
 14. .at Austria 
 15. .au Australia
 16. .aw Aruba  
 17. .ax Åland  
 18. .az Azerbaijan  
 19. .ba Bosnia and Herzegovina 
 20. .bb Barbados 
 21. .bd Bangladesh  
 22. .be Belgium  
 23. .bf Burkina Faso  
 24. .bg Bulgaria  
 25. .bh Bahrain 
 26. .bi Burundi 
 27. .bj Benin  
 28. .bm Bermuda 
 29. .bn Brunei Darussalam 
 30. .bo Bolivia 
 31. .br Brazil  
 32. .bs Bahamas 
 33. .bt Bhutan  
 34. .bv Bouvet Island
 35. .bw Botswana  
 36. .by Belarus  
 37. .bz Belize  
 38. .ca Canada
 39. .cc Cocos (Keeling) Islands  
 40. .cd Democratic Republic of the Congo tadinya Zaire
 41. .cf Central African Republic  
 42. .cg Republic of the Congo  
 43. .ch Switzerland
 44. .ci Côte d’Ivoire  
 45. .ck Cook Islands  
 46. .cl Chile
 47. .cm Cameroon
 48. .cn hanya untuk China Daratan: Hong Kong dan Macau menggunakan TLD berbeda.
 49. .co Colombia 
 50. .cr Costa Rica  
 51. .cu Cuba 
 52. .cv Cape Verde 
 53. .cx Christmas Island  
 54. .cy Cyprus  
 55. .cz Czech Republic  
 56. .de Germany (Deutschland) 
 57. .dj Djibouti  
 58. .dk Denmark  
 59. .dm Dominica  
 60. .do Dominican Republic 
 61. .dz Algeria (Dzayer)
 62. .ec Ecuador  
 63. .ee Estonia
 64. .eg Egypt  
 65. .er Eritrea  
 66. .es Spain (España)  
 67. .et Ethiopia  
 68. .eu European Union
 69. .fi Finland  
 70. .fj Fiji  
 71. .fk Falkland Islands  
 72. .fm Federated States of Micronesia
 73. .fo Faroe Islands  
 74. .fr France
 75. .ga Gabon  
 76. .gb United Kingdom jarang digunakan; primary ccTLD yang sering digunakan ialah .uk untuk United Kingdom
 77. .gd Grenada  
 78. .ge Georgia  
 79. .gf French Guiana  
 80. .gg Guernsey  
 81. .gh Ghana  
 82. .gi Gibraltar  
 83. .gl Greenland  
 84. .gm The Gambia  
 85. .gn Guinea  
 86. .gp Guadeloupe  
 87. .gq Equatorial Guinea  
 88. .gr Greece  
 89. .gs South Georgia and the South Sandwich Islands  
 90. .gt Guatemala  
 91. .gu Guam  
 92. .gw Guinea-Bissau  
 93. .gy Guyana  
 94. .hk Hong Kong Special administrative region dari People’s Republic of China.
 95. .hm Heard Island and McDonald Islands  
 96. .hn Honduras  
 97. .hr Croatia (Hrvatska)  
 98. .ht Haiti  
 99. .hu Hungary  
100.   .id Indonesia  
101.   .ie Ireland (Éire)
102.   .il Israel  
103.   .im Isle of Man  
104.   .in India
105.   .io British Indian Ocean Territory  
106.   .iq Iraq  
107.   .ir Iran  
108.   .is Iceland (Ísland)  
109.   .it Italy
110.   .je Jersey  
111.   .jm Jamaica 
112.   .jo Jordan  
113.   .jp Japan  
114.   .ke Kenya  
115.   .kg Kyrgyzstan 
116.   .kh Cambodia (Khmer)  
117.   .ki Kiribati  
118.   .km Comoros 
119.   .kn Saint Kitts and Nevis  
120.   .kp North Korea  
121.   .kr South Korea  
122.   .kw Kuwait  
123.   .ky Cayman Islands  
124.   .kz Kazakhstan  
125.   .la Laos kini dipasarkan sebagai domain official untuk Los Angeles.
126.   .lb Lebanon  
127.   .lc Saint Lucia  
128.   .li Liechtenstein  
129.   .lk Sri Lanka  
130.   .lr Liberia  
131.   .ls Lesotho  
132.   .lt Lithuania  
133.   .lu Luxembourg  
134.   .lv Latvia 
135.   .ly Libya  
136.   .ma Morocco  
137.   .mc Monaco  
138.   .md Moldova  
139.   .me Montenegro
140.   .mg Madagascar  
141.   .mh Marshall Islands  
142.   .mk Republic of Macedonia  
143.   .ml Mali  
144.   .mm Myanmar  
145.   .mn Mongolia  
146.   .mo Macau Special administrative region dari People’s Republic of China.
147.   .mp Northern Mariana Islands  
148.   .mq Martinique  
149.   .mr Mauritania  
150.   .ms Montserrat  
151.   .mt Malta  
152.   .mu Mauritius  
153.   .mv Maldives 
154.   .mw Malawi  
155.   .mx Mexico  
156.   .my Malaysia 
157.   .mz Mozambique  
158.   .na Namibia  
159.   .nc New Caledonia  
160.   .ne Niger  
161.   .nf Norfolk Island  
162.   .ng Nigeria  
163.   .ni Nicaragua  
164.   .nl Netherlands  
165.   .no Norway
166.   .np Nepal  
167.   .nr Nauru  
168.   .nu Niue Biasa digunakan untuk website-website Scandinavian dan Dutch, karena dalam bahasa mereka ‘nu’ berarti ‘now’.
169.   .nz New Zealand  
170.   .om Oman  
171.   .pa Panama  
172.   .pe Peru  
173.   .pf French Polynesia dengan Clipperton Island
174.   .pg Papua New Guinea  
175.   .ph Philippines  
176.   .pk Pakistan  
177.   .pl Poland  
178.   .pm Saint-Pierre and Miquelon  
179.   .pn Pitcairn Islands  
180.   .pr Puerto Rico  
181.   .ps Palestinian territories di bawah kontrol PA yang meliputi Tepi Barat (West Bank) dan Jalur Gaza (Gaza Strip)
182.   .pt Portugal
183.   .pw Palau  
184.   .py Paraguay  
185.   .qa Qatar  
186.   .re Réunion 
187.   .ro Romania  
188.   .rs Serbia  
189.   .ru Russia  
190.   .rw Rwanda  
191.   .sa Saudi Arabia  
192.   .sb Solomon Islands  
193.   .sc Seychelles  
194.   .sd Sudan  
195.   .se Sweden  
196.   .sg Singapore  
197.   .sh Saint Helena  
198.   .si Slovenia  
199.   .sj Svalbard dan Jan Mayen
200.   .sk Slovakia  
201.   .sl Sierra Leone  
202.   .sm San Marino  
203.   .sn Senegal  
204.   .so Somalia 
205.   .sr Suriname  
206.   .st São Tomé and Príncipe  
207.   .su tadinya Soviet Union
208.   .sv El Salvador  
209.   .sy Syria  
210.   .sz Swaziland  
211.   .tc Turks and Caicos Islands  
212.   .td Chad  
213.   .tf French Southern and Antarctic Lands  
214.   .tg Togo  
215.   .th Thailand  
216.   .tj Tajikistan  
217.   .tk Tokelau
218.   .tl East Timor
219.   .tm Turkmenistan  
220.   .tn Tunisia  
221.   .to Tonga  
222.   .tp East Timor
223.   .tr Turkey 
224.   .tt Trinidad and Tobago 
225.   .tv Tuvalu nama domain yang banyak digunakan oleh stasiun televisi.
226.   .tw Taiwan, Republic of China
227.   .tz Tanzania  
228.   .ua Ukraine 
229.   .ug Uganda  
230.   .uk United Kingdom  
231.   .um United States Minor Outlying Islands  
232.   .us United States of America Biasa digunakan oleh U.S. State dan local governments daripada TLD .gov  
233.   .uy Uruguay  
234.   .uz Uzbekistan  
235.   .va Vatican City State 
236.   .vc Saint Vincent and the Grenadines 
237.   .ve Venezuela  
238.   .vg British Virgin Islands 
239.   .vi U.S. Virgin Islands  
240.   .vn Vietnam 
241.   .vu Vanuatu  
242.   .wf Wallis and Futuna  
243.   .ws Samoa tadinya Western Samoa
244.   .ye Yemen 
245.   .yt Mayotte 
246.   .yu Yugoslavia Kini digunakan untuk Serbia dan Montenegro
247.   .za South Africa (Zuid-Afrika)  
248.   .zm Zambia 
249.   .zw Zimbabwe


src   punya-magna_ariswahyu37

Random Post (silahkan pilih)

 
Support : Home | Daftar Isi | My University
Copyright © 2010-2012. plagiarist - Blog Informasi -
Template Created by Imagine Published by Mas Template
Power On Blogger